Vernon Toyota

Toyota RAV4

$37,585

2021 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$38,430

2020 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$38,430

2020 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota Venza

$38,745

2021 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota Prius Prime

$39,760

2020 Sedan 1.8L 4cyl

Automatic 10

Toyota Sienna

$39,995

2017 Minivan 6cyl

Automatic 58,605

Toyota TACOMA 4X4

$39,995

2017 Truck 6cyl

Manual 62,202

Toyota TACOMA 4X4

$39,995

2017 Truck 6cyl

Automatic 63,780

Toyota Prius Prime

$40,110

2021 Sedan 1.8L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$40,720

2021 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$40,720

2021 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota TACOMA 4X4

$42,995

2018 Truck 6cyl

Manual 25,238

Toyota RAV4

$43,090

2020 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$43,410

2020 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota Sienna

$43,790

2020 Minivan 3.5L 6cyl

Automatic 10

Toyota Sienna

$43,790

2020 Minivan 3.5L 6cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$43,805

2021 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10

Toyota RAV4

$44,590

2020 SUV 2.5L 4cyl

Automatic 10