Kelowna Toyota

Toyota RAV4

$27,995

2017 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 46,440

Hyundai SANTA FE XL

$27,995

2017 SUV 3.3L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 33,755

Toyota RAV4 Hybrid

$27,995

2017 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gas/Electric Hybr

Automatic 104,250

Toyota Corolla

$28,760

2021 Sedan 1.8L 4 Cylinder Engine Gas/Electric Hybr

Automatic

Toyota Highlander

$28,995

2015 SUV 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic 86,277

Toyota Camry

$29,960

2020 Sedan 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic

Toyota Corolla Hatchback

$29,970

2020 Sedan 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic

Toyota RAV4

$30,030

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic

Toyota RAV4

$30,030

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic

Toyota Corolla Hatchback

$30,820

2020 Sedan 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic

Toyota C-HR

$31,330

2021 SUV 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic

Toyota Prius Prime

$33,995$31,995

2018 Sedan 1.8L 4 Cylinder Engine Hybrid-Electric F

Automatic 32,517

Toyota RAV4

$32,130

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic

Toyota RAV4

$32,130

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic

Toyota RAV4

$32,130

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic

Toyota RAV4

$32,385

2020 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic