Kelowna Toyota

Toyota Tacoma

$34,995

2016 Truck 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 175,507

Toyota RAV4 Hybrid

$34,995

2016 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Hybrid-Electric F

Automatic 156,900

GMC Terrain

$34,995

2019 SUV 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 15,816

Honda Ridgeline

$35,995

2017 Truck 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 91,852

Toyota 4Runner

$35,995

2013 SUV 4.0L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 99,481

Hyundai Veloster N

$37,995$35,995

2021 Sedan 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 44,196

Honda Ridgeline

$38,995$35,995

2017 Truck 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 90,825

Toyota Highlander

$36,995

2019 SUV 3.5L V6 Cylinder Engine Hybrid-Electric

Automatic 172,656

Toyota Highlander

$38,995$36,995

2017 SUV 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 74,280

Mazda CX-30

$36,995

2021 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 8,690

GMC SIERRA 3500HD

$36,995

2009 Truck 6.6L 8 Cylinder Engine Diesel Fuel

Automatic 198,367

Toyota Highlander

$38,995$36,995

2019 SUV 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 93,923

Honda Ridgeline

$37,995

2018 Truck 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 108,676

Toyota Tacoma

$40,995$37,995

2016 Truck 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline

Manual 67,677

Toyota RAV4 Hybrid

$37,995

2016 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Hybrid Fuel

Automatic 100,812

Jeep WRANGLER UNLIMITED

$38,995

2017 SUV 3.6L V6 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 64,813

Toyota RAV4

$38,995

2018 SUV 2.5L 4 Cylinder Engine Gasoline

Automatic 31,769

Jeep WRANGLER UNLIMITED

$38,995

2016 SUV 3.6L V6 Cylinder Engine Gasoline Fuel

Automatic 119,547