Kelowna Chrysler Dodge Jeep

Hyundai Santa Fe Sport

$19,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2015 SUV 4 cylinder

Automatic 109,372

Dodge Journey

$21,888
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2017 SUV 6 cylinder

Automatic 147,193

Jeep Compass

$24,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2019 SUV 4 cylinder

Manual 43,378

KIA Soul

$26,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2021 Hatchback 4 cylinder

Automatic 59,291

Dodge Charger

$27,888
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2017 Sedan 6 cylinder Flexible

Automatic 126,043

Hyundai Elantra

$27,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2020 Sedan 4 cylinder

Automatic 78,558

Mitsubishi RVR

$28,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2021 SUV 4 cylinder

Automatic 70,050

Dodge Charger

$28,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2017 Sedan 6 cylinder Flexible

Automatic 91,215

KIA FORTE

$28,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2021 Sedan 4 cylinder

Automatic 72,900

Mitsubishi RVR

$29,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2021 SUV 4 cylinder

Automatic 7,856

Chevrolet Equinox

$31,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2020 SUV 4 cylinder

Automatic 85,150

Volkswagen TIGUAN

$32,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2020 SUV 4 cylinder

Automatic 63,755

Jeep Compass

$32,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2021 SUV 4 cylinder

Automatic 33,883

Ram 1500 Classic

$33,888
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2019 Truck 6 cylinder Flexible

Automatic 102,389

Dodge Grand Caravan

$33,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2020 Van 6 cylinder Flexible

Automatic 84,350

Ram 1500

$33,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2017 Truck 8 cylinder

Automatic 61,723

Hyundai Tucson

$33,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2020 SUV 4 cylinder

Automatic 78,157

Ram 1500

$34,999
Kelowna Chrysler Dodge Jeep

2017 Truck 8 cylinder

Automatic 83,935