Kelowna Chevrolet

Chevrolet Blazer

$58,338

2021 SUV

Automatic 15

Chevrolet Blazer

$58,363

2021 SUV

Automatic 15

Chevrolet Tahoe

$59,998

2018 SUV

Automatic 87,652

Jaguar F-Pace

$60,800

2019 SUV

Automatic 17,773