Kelowna Chevrolet

Chevrolet Sonic

$7,900

2014 Hatchback I-4 cyl

52,543

Chevrolet Cruze

$11,200

2012 Sedan I-4 cyl

Automatic 128,009

Chevrolet Cruze

$11,200

2014 Sedan I-4 cyl

77,125

Chevrolet Malibu

$12,600

2013 Sedan I-4 cyl

Automatic 98,865

Chevrolet Cruze

$12,800

2014 Sedan I-4 cyl

Automatic 104,849

Dodge Journey

$13,900

2011 SUV V-6 cyl

Automatic 106,959

Chevrolet Cruze

$13,900

2015 Sedan I-4 cyl

Automatic 67,225

Chevrolet Equinox

$15,900

2012 SUV I-4 cyl

Automatic 68,899

Chevrolet Colorado

$16,400

2010 Truck I-4 cyl

104,919

Chevrolet Cruze

$16,600

2017 Sedan I-4 cyl

Manual 12,202

Chevrolet Cruze

$18,900

2017 Hatchback I-4 cyl

Automatic 100,133

Chevrolet Sonic

$21,380

2018 Sedan I-4 cyl

Automatic 15

Chevrolet Trax

$21,595

2018 SUV I-4 cyl

Automatic 18

Chevrolet Equinox

$21,900

2016 SUV I-4 cyl

Automatic 29,330

Chevrolet Cruze

$22,495

2018 Sedan I-4 cyl

Automatic 20

Mazda CX-3

$22,900

2017 SUV I-4 cyl

Automatic 30,095

Chevrolet Cruze

$22,990

2018 Sedan I-4 cyl

Automatic 20

Chevrolet Trax

$23,595

2018 SUV I-4 cyl

Automatic 18