Kelowna Chevrolet

Chrysler Sebring

$7,600

2008 Convertible V-6 cyl

126,035

Nissan Sentra

$10,900

2012 Sedan I-4 cyl

106,449

Dodge Dart

$12,900

2015 Sedan I-4 cyl

70,367

Chevrolet Sonic

$13,900

2016 Hatchback I-4 cyl

Automatic 16,624

Mazda CX-5

$14,900

2014 SUV I-4 cyl

93,159

Chevrolet Spark

$16,290

2019 Hatchback I-4 cyl

18

Chevrolet Spark

$16,450

2019 Hatchback I-4 cyl

Automatic 20

Chevrolet Spark

$16,450

2019 Hatchback I-4 cyl

Automatic 26

Chevrolet Spark

$16,450

2019 Hatchback I-4 cyl

18

Chevrolet Malibu

$17,900

2017 Sedan I-4 cyl

Automatic 76,365

Chevrolet Sonic

$17,900

2018 Hatchback I-4 cyl

Automatic 22,222

Chevrolet Cruze

$17,900

2017 Hatchback I-4 cyl

Automatic 79,965

Chevrolet Spark

$19,085$18,085

2019 Hatchback I-4 cyl

Automatic 22

Chevrolet Trax

$18,900

2017 SUV I-4 cyl

Automatic 34,139

Chevrolet Malibu

$18,900

2017 Sedan I-4 cyl

Automatic 23,520

Chevrolet Cruze

$19,900

2018 Sedan I-4 cyl

Automatic 21,754